VALORS

01. Transparència

La transparència és un indicador fonamental de la qualitat del nostre sistema, treballem per oferir el millor servei a les families que any rere any dipositen la seva confiança en el nostre centre.

02. Innovació

Cada any introduim noves tècniques d'ensenyament al nostre sistema per mantenir-nos capdevanters en metodologies emergents.

03. Treball en equip i cooperació

A TELL ME tenim clar que els infants necessiten passar-s’ho bé per aprendre, ja que quan la diversió forma part de l'aprenentatge, aquest perdura en el temps. La combinació de metodologies, tècniques, recursos, projectes innovadors i tot allò que TELL ME utilitza com a element de treball dins l’aula, ajuda a que l’aprenentatge sigui dinàmic i dispers. Tots i cadascuns del professionals i empreses que tenen un vincle laboral o de servei amb TELL ME, assoleixen els objectius marcats per l'acadèmia. Assolir aquests objectius de manera satisfactòria, s'aconsegueix amb la suma de talents tan individuals com grupals.

04. Proximitat i dedicació

La relació amb pares, mares i infants és un element molt valuós a TELL ME. Estar a prop de les famílies, ser accessibles i estar sempre predisposats a ajudar amb tot allò que envolta l'aprenentatge de l’Infant és una de les nostres prioritats. Inculcar als infants la importància que té la dedicació en l'aprenentatge d'una matèria (en el nostre cas, l'anglès) és un dels nostre pilars. La dedicació i l'estima de la tasca, descriuen el caràcter de l'equip de TELL ME.

``Els resultats que aconsegueixes són directament proporcionals a l'esforç que fas”
Denis Waitley.

05. Adaptabilitat curricular

Treballem estretament amb el centre Psicocentre Vic per acompanyar l’infant en les necessitats educatives que pugui tenir en l’aprenentatge de la llengua anglesa. La capacitat d’adaptació de l'estratègia educativa col·lectiva a una estratègia adaptada a cada una de les necessitats dels infants, és un element clau per a garantir l’aprenentatge. TELL ME té la capacitat d'adaptar-se, de buscar i d’implementar metodologies que s'ajusten a les característiques de cada infant.

06. Diversió i dinamisme

A TELL ME tenim clar que els infants necessiten passar-s’ho bé per aprendre ja que quan la diversió forma part de l'aprenentatge, aquest perdura en el temps. La mescla de metodologies, tècniques, recursos, projectes innovadors i tot allò que TELL ME afegeix dia darrere dia com a element de treball dins l’aula, ajuda a que l’aprenentatge sigui dinàmic i dispers.