En compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant la complementació del formulari les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers titularitat de Núria Coma Riera, i seran tractats amb la finalitat de realitzar la gestió de les seves consultes o comandes, o qualsevol altre tipus d´informació que hagi sigut sol·licitada per vostè.

Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant el correu electrònic dirigit a tellme@tellmeschool.com o bé mitjançant un escrit dirigit a:

Edifici del Seminari de Vic, 2
08500 Vic (Barcelona)