Els objectius generals de Tell Me són:

 

Escola d'idiomes Tell MeTreballar l’anglès des de la perspectiva d’un centre monolingüe, valorant la importància de l’ús, de rutines i llenguatge de classe, emfasitzant-ne la comprensió i expressió oral de la tercera llengua.

Fomentar l’interès dels nens cap a la llengua estrangera, cap als seus parlants i les seves costums.

Animar els nens a participar en molts tipus de jocs conceptuals, cognitius i verbals mitjançant activitats variades i estimulants.

Fomentar la comprensió receptiva i un ús actiu de tota la informació contextual per comprendre el significat del que escolten en anglès.

Acostumar els nens a seguir instruccions en anglès.Escola d'idiomes Tell Me

Desenvolupar la memòria dels nens a curt i llarg termini.

Contribuir a què adquireixin una imatge positiva d’ells mateixos.

Fomentar la col·laboració i el respecte cap als membres del grup.

 

 

 

 

Escola d'idiomes Tell Me