CURSOS

A partir de 1er de primària i fins a Batxillerat, treballem d'acord al Marc Comú Europeu de les Llengües i fem un seguiment acurat i rigurós del nivell de totes i cadascuna de les habilitats que es valoren en aquest Marc. Així els alumnes poden presentar-se cada 1/2 anys a examens oficials.