KET

Profesor

Tellme

Categoría

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

DESCRIPCIÓ

Entre 6è de primària i 1r d’ESO, els infants comencen el KET (A1). Generalment, es necessiten 2 anys per assolir el nivell de KET, però sempre ens assegurem que els alumnes avancin de nivell quan estan preparats, sense presses. La preparació per a aquest nivell es basa en demostrar que ja hi ha un cert nivell adquirit que ens permet començar a elaborar textos (encara que siguin senzills), entendre lectures d’una certa dificultat, tenir una comprensió auditiva bona i, sobretot, saber i poder comunicar-se oralment sense complicacions. Com que alguns dels nostres alumnes es presenten a aquest examen sent encara molt «petits», existeix el KET English Tests for Schools per a ells, ja que, a causa de la seva curta edat, encara no estan preparats per entendre segons quins textos. A Tell Me t’aconsellarem sobre quina modalitat escollir. 

Nuestros maestros principales

Precio : Free

Pregunta